Meny
Lukk
Foto: Image Source/iStock

Hvem lytter Gud til?

Hører Gud når syndere ber?

Ideen om at vi faktisk kan snakke med Skaperen vår står sentralt i den kristne tro. Bønn er en måte å bygge en relasjon med Gud på og knytte livene våre til ham. Jesus demonstrerte hvor viktig bønn var ovenfor disiplene sine da han gikk på Jorden, og oppmuntret alle troende til å be.

Men bønn kan noen ganger være frustrerende. Hvis det er noe bedende mennesker har til felles, er det at de til tider opplever at det ikke virker som om Gud hører dem. Bønnene ser ut til å forbli ubesvarte. Vi ber om å finne en jobb, men går arbeidsledige. Vi ber om helbredelse, men er fremdeles syke. Vi ber om bedre rela­sjoner med mennesker som står oss nær, men konfliktene ser ut til å tilta. Vi ber om åndelig vekkelse, men føler at Gud er langt borte.

Vi ber, men får ikke

Vi ber ofte når vi føler at vi trenger hjelp, men når det ikke er noe svar er det lett å begynne å undres på om Gud virkelig hører og bryr seg. Kanskje Gud ikke er interessert i livet mitt? Eller verre – kanskje jeg ikke er verdig til å få bønnesvar?

Bortgjemt i en utrolig mirakelfortelling i Johannesevangeliet uttales følgende ord fra en blind mann som nettopp har blitt helbre­det av Jesus:

«Vi vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje» (Johannes 9:31).

Oppmuntrende? Nedslående? Vel, det kommer kanskje an på om du ser på deg selv som en synder eller en gudfryktig. Nå skal det legges til at ordene i teksten ikke kommer fra Jesu munn. Det var den blinde mannen som uttalte dette i Jesu forsvar. Fariseerne var opprørt og nektet å tro at dette mirakelet var fra Gud. «Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han?» (Johannes 8:16), innvendte noen. Mannen som var blitt helbredet møtte anklagene ved å si at Gud ikke hører syndere, så det er ingen tvil om at Jesus må være en gudfryktig mann siden Gud hører bønnene hans og helbreder.

Gud hører alle

Selv om uttalelsen har noe sannhet i seg, kan den også misforstås. Hvis ikke Gud hører syndere, hvordan kan vi komme til ham for å få tilgivelse for våre synder? Hvis ikke Gud hørte syndere, ville vi bli stående alene med problemene våre. Siden synden er et problem som bare Gud kan håndtere, ville vi bli etterlatt i en tilstand der vi aldri kunne komme nær ham. Bibelen gjør det tindrende klart at hver ydmyk og angrende bønn blir hørt:

«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst» (Romerne 10:13).

«Hver den» inkluderer definitivt syndere, for det er jo nettopp de som trenger frelse. Bibelen gjør det også klart at vi alle er inklu­dert i denne gruppen: «for alle har syndet og mangler Guds herlighet» (Romerne 3:23). Så Gud hører synderes bønner. For å være enda mer presis: Gud hører bønnene til syndere som søker tilgivelse og frelse. Han gleder seg over de som kommer nær til ham for å få hjelp.

Hyklerske bønner

Problemet oppstår når det er syndere som ber, men som egentlig ikke ønsker hjelp. Det var akkurat det som var tilfellet med de religiøse lederne som anklaget Jesus etter at han hadde helbredet den blinde mannen. De var nøye med bønneritualene sine, men Gud hørte dem ikke – jo, han hørte ordene, men kunne ikke helbrede hjertene deres. De trodde de var rettferdige og ikke trengte hjelp. I Johannesevangeliet kapittel 9, etter helbredelsen, møter Jesus dem og sier:

«Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående” (Johannes 9:41).

Jesus snur situasjonen på hodet og viser hvem som egentlig er blinde. De religiøse lederne var blendet av sin egen synd og sitt hykleri. De var blinde for at de trengte Guds tilgivelse. Deres selvrettferdige holdning stengte dem ute fra Guds helbredelse og velsignelse. Det var ikke første gangen dette skjedde. Århundrer tidligere talte Gud gjennom profeten Jesaja og pekte på hvorfor folkets bønner ikke ble besvart:

«Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, hans øre er ikke for tungt til å høre. Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere. For hendene deres er tilsølt av blod og fingrene av skyld, leppene deres taler løgn, og tungen mumler svik. Ingen stevner til doms med rette, og ingen fører sak på ærlig vis. De stoler på tomhet og taler løgn, de unnfanger urett og føder ondskap» (Jesaja 59:1-4).

Vedvarende opprør overfor rettferdighet og sannhet resulterte i ubesvarte bønner. Forskjellen er mellom en synder som nærmer seg Gud med et ydmykt og angrende hjerte, og en synder som er selvrettferdig og lever i opprør mot sannheten, mens han i det ytre ser ut til å være religiøs. Gud kan bare hjelpe dem som er åpne og mottagelige. Bibelen forholder seg ikke taus om hvem Gud lytter til:

«De rettferdige roper, og Herren hører, han berger dem ut av alle trengsler» (Salme 34:18).

«Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, Den hellige er hans navn: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust» (Jesaja 57:15).

«Det er den hjelpeløse jeg ser til, den som har en motløs ånd og skjelver for mitt ord» (Jesaja 66:2).

Ydmyke bønner

Når vi nærmer oss Gud med et ydmykt hjerte og søker tilgivelse og styrke, kan vi hvile i forsikringen om at han hører oss. Dette er en bønn som alltid blir besvart. En ydmyk innstilling – følelsen av at vi er helt avhengig av Gud – minner oss om at vi trenger hjelp, også når det gjelder bønn:

«På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord» (Romerne 8:26).

Noen ganger er kanskje ikke de bønnene vi ber om ting tilknyttet jobb, helbredelse og relasjoner i samsvar med Guds plan. Det er derfor vi trenger en ydmyk tilnærming. Vi trenger å anerkjenne at Gud har et bredere synsfelt enn oss. Hans planer kan være annerledes enn våre. Jeg kjenner bedende mennesker som har fortalt meg at når de ser tilbake er de takknemlig for at bønnene deres ikke ble besvart. De innså omsider at bønnene faktisk ikke var ubesvart, men at de heller var besvart på en uventet måte.

Livet minner oss om vår egen svakhet, men Bibelen minner oss om hvor vi kan finne styrke, hjelp og helbredelse for sjelen. Bønn er en vakker ting. Det er en gave fra en Gud som virkelig ønsker å høre fra deg.