Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Levende ord

Jeg kjenner mange som har dårlig samvittighet fordi de ikke leser mer i Bibelen.

Og det gjør det ikke akkurat lettere. For følelsen av at det aldri blir nok er der selv når de tar et skippertak.

Her er noen oppmuntringer og råd som motvekt til evt. skyldfølelse:

  1. Det er greit å synes Bibelen er vanskelig. Noe annet ville være respektløst overfor en boksamling som ble avsluttet for 1900 år siden, er skrevet av 40 ulike forfattere over en periode på over 1500 år på språk og innenfor kulturer som er helt annerledes enn vårt språk og vår kultur. Vi må begynne med å forvente at det skal bli litt vanskelig. Skaff deg overblikk over hele Bibelen og over de enkelte bøker før du tar fatt på dem. En god studiebibel med tidslinjer, kart og introduksjon til hver bok vil hjelpe. Jo mer du leser jo mer vil du forstå, og jo mer spennende blir det.
  1. Men vi må også forvente overnaturlig hjelp. Paulus forteller at «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud» (2 Timoteus 3:16). Dette er språk fra skapelsen hvor Gud gjorde død materie levende ved å blåse sin livspust inn i det. I seg selv er Bibelen bare blekk og papir, men når Guds Ånd får blåse liv i ordene, blir de levende, og vil «virke med sin kraft» i de som tror (1 Tessaloniker 2:13). Så be om og forvent overnaturlig hjelp og Åndens nærvær når du åpner ordet.
  1. Hold blikket på Jesus. Når ting blir vanskelig, husk at Jesus kom som den siste store åpenbaringen av Gud, fordi de tidligere åpenbaringene var ufullstendige. Lurer du på hvordan Gud egentlig er, så se på Jesus. Det gamle testamente var på vei mot Jesus, og det er spennende å lete etter hintene. Men først da Jesus kom forstod vi det helt. Må du velge mellom rare tekster i Det gamle testamente og tydelige tekster i Det nye-, så er det lov å velge Det nye-. Da Jesus på fjellet møtte Moses og Elias, representantene for Loven og profetene (dvs. Det gamle testamente), kom det en røst fra himmelen som ba oss høre på Sønnen fra nå av. Og da disiplene så opp så de Jesus alene. Budskapet er overtydelig. Jesus er en større åpenbaring av Gud enn både Moses og profetene. De var på vei, men Jesus er målet.
  1. Husk at alt hører hjemme i den store fortellingen som lyder slik: Gud skapte verden god. Men så skjedde det et fall hvor menneskene og verden gikk i stykker, men Gud har søkt og gjenopprette og reparere verden. Først gjennom Abraham og hans familie, israelfolket. Og da de sviktet, gjennom Jesus Messias og den nye familien han grunnla som vi er en del av.
  1. Prøv dette: Hver gang det står «Jesus Kristus», så les i stedet «Jesus Messias», for Kristus er bare den greske oversettelsen av ordet Messias – den salvede. Når du gjør denne øvelsen vil du begynne å smake på følelsen av den store fortellingen. Det nye testamente henger sammen med alle løftene i Det gamle testamente. Messias var kongen som skulle komme til Jerusalem og bringe fred og rettferdighet til hele verden. Messias var oppfyllelsen av alle folkets århundregamle håp og drømmer. Bare denne lille øvelsen vil gjøre lesningen av Paulus sine brev til en helt ny opplevelse.
  1. Prøv dette: Les Jesaja kapittel 40-55 og sammenlikn med Jesu liv i evangeliene.
  1. Prøv dette: Velg hver dag én tekst fra lesningen din som du tar med videre som Guds budskap til deg for dagen.