Meny
Lukk
Gud inviterer oss til å erfare en forsmak på gjenopprettelsen.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Serien om gjenopprettelsen

Er du lei av en unormal verden? Prøv en forsmak på noe helt nytt.

Nylig så jeg TV-serien om Jesu liv, the Chosen. Den er basert på evangeliene, men regissørene har benyttet seg både av kreativitet og kunnskap om datidens kultur til å lage bakgrunnshistorier til personer vi kjenner fra Bibelen: Peter, Maria Magdalena, og flere. Resultatet er overraskende bra, med et troverdig rollegalleri.

Men det er en risiko ved et slikt prosjekt. Om det gjøres dårlig, kan det føre til at min lesing av evangeliet farges med bilder fra en dårlig regissert serie. Men gjøres det bra, kan det gjøre evangeliene mer levende, og det kan inspirere meg til å bli bedre kjent med historien om Jesus. I dette tilfellet mener jeg resultatet lener mot sistnevnte.

Ukentlige episoder med håp

Bibelen gir oss et håpsbudskap. Bibelen gir oss også en slags serie basert på dette håpet, med ukentlige episoder som hjelper oss å gjøre dette håpet mer levende. Denne serien er ikke noe vi ser på en skjerm, men noe vi blir invitert til å oppleve. Denne serien kalles sabbaten.

I begynnelsen av Første Mosebok leser vi om hvordan Gud skaper. Han skaper en god verden, med sunne relasjoner, lett tilgang på mat og ressurser, og meningsfylte oppgaver til menneskene han har skapt. Den sjuende dagen hviler han sammen med menneskene. Hvilen skjer i et fullført skaperverk som er overmåte godt.

I kapittel tre går det galt. Nå er ikke verden slik den var ved skapelsen. Mennesket må slite for å livnære seg, det er ofte mangel på ressurser, relasjoner svikter og vi kjenner på tomhet og meningsløshet. I denne situasjonen kommer sabbaten inn som en sårt trengt motvekt.

Israelittene skulle hvile hver uke. Hvilen gjaldt for alle samfunnsklasser (2 Mos 20,10; 5 Mos 5,14). I tillegg skulle de hvert sjuende år, sabbatsåret, ettergi gjeld, frigi slaver og la landet hvile (3 Mos 25,3-5; 5 Mos 15,1-18). I jubelåret, hvert sjuende sabbatsår, skulle eiendom gis tilbake til sin opprinnelige eier (3 Mos 25,8-13). Gjennom disse ordningene ble sosiale ulikheter utslettet, man slapp å slite for å livnære seg og man fikk hvile. Hver sjuende dag, hvert sjuende år og hvert sjuende sabbatsår skulle folk på forskjellige måter leve som om syndefallet og dets konsekvenser ikke lenger fantes.

Guds aktive handlinger

Sabbatsbudet gjengis to steder i Bibelen (2 Mos 20,8-11; 5 Mos 5,12-15). Begge steder blir hvilen begrunnet av noe Gud aktivt har gjort og fullført for å gjøre det mulig å hvile. I begynnelsen skapte han. Vi hviler i det Gud har skapt. Når det nå har gått galt, frigjør og gjenoppretter han, og sabbaten gir oss smakebiter av hvordan denne gjenopprettelsen blir. Da Jesus kom, introduserte han sitt virke med språk fra jubelåret (Luk 4,18-19), og gjennom hans liv ser vi hvordan det ser ut når Gud gjenoppretter. Jesus gir oss et levende glimt av den overmåte gode virkeligheten sabbaten peker til.

Vi hviler i det Gud har skapt.

Vi har den siste tiden gjennom COVID-19 fått en sterk påminner om at gjenopprettelsen ikke enda har funnet sted. Men vi har likevel håp. Gjennom sabbaten blir vi invitert til å leve én dag i uka som om Guds gode skaperverk allerede er fullført og gjenopprettet.

Kanskje du ender opp med å ikke se the Chosen. Men gå ikke glipp av serien om gjenopprettelsen; sabbaten. Opplev den. Feir den. Nyt den Om du lurer på hvordan, kan dette spørsmålet være nyttig: Hvordan ville ditt liv, dine relasjoner og dine omgivelser sett ut om Guds ønske for skaperverket allerede var virkelig? Gjør sabbaten din, så langt det går, til svaret ditt på dette spørsmålet, og vær deretter forberedt på at dette vil sprøyte nytt liv inn i de andre seks dagene.