Meny
Lukk
Foto: Privat

Stump røyken!

Røyking er heldigvis ikke «in» lenger.

«Heldigvis er røykere en utdøende rase», sier Jørn Ossum med et smil. «Men fortsatt finnes det 800 000 røykere i Norge», legger han til. Som lege er han kjent for sitt engasjement i kampen mot tobakken. Han har i mange år vært med i en rekke utvalg og råd som har arbeidet med ulike sider av tobakksproblemet.

Det begynte kanskje da han som ung legestudent var med på sitt første antirøyk-seminar under ungdomsstevnet i Sandnessjøen i 1977. Sammen med en annen legespire, Bjørn Arild Halvorsen, holdt de senere sitt første anti-røyk program på en ungdomsskole. «Elevene kom, men mest for å slippe fri fra timen», erkjenner Jørn og slår fast at det ikke ble noen stor suksess.

Men siden den gang har det blitt mange kurs, foredrag og tiltak i kampen mot tobakken. Han har de siste 20 årene undervist rundt 2000 leger om hvordan de kan hjelpe røykere med å slutte. I senere år har han samarbeidet med blant andre Frisklivssentralen på Ringerike om ulike tiltak for å hjelpe folk til å bli kvitt røyken.

For noen år siden fikk han sammen med folk fra menigheten i Hønefoss og en lærer ved Hønefoss videregående skole, en stor gruppe videregående elever med på en antirøyk-demonstrasjon i byen. De markerte seg sterkt.

Han viser også til en annen adventist han har samarbeidet med, Dr. Serena Tonstad, som var sentral i utviklingen av medisinsk behandling av tobakksavhengighet.

«Røyking er heldigvis ikke ‘in’ lenger», konstaterer Ossum, som ellers understreker at den virkelige endringen i den offentlige holdningen til tobakk, kom med Røykeloven til Dagfinn Høybråten i 2004.

Adventister har markert seg sterkt i kampen mot tobakken. I 1960 holdt Dr. J. Wayne McFarland og medforfatter Elman J. Folkenberg, sitt første røykesluttseminar i Taunton, Massachusetts, USA. Opplegget deres ble kjent som 5-dagersplanen og ble en kjempesuksess. Time Magazine hadde et stort oppslag på det i 1963 og programmet spredte seg over hele verden. I Norge har mange adventistleger, pastorer og andre menighetsmedlemmer gjennom årene holdt slike seminarer i byer, på institusjoner, bedrifter osv. Opplegget har vært gjenstand for forskning og flere ganger er det blitt bekreftet å ha vært en stor suksess.

Disse engasjementene er svært gode eksempler på hvordan vi som menighet, og som adventister, gjennom både arbeid og frivillig engasjement kan være med på å ta viktig samfunnsansvar.