Lukk

Vokse som en Jesu disippel

Opplevelsen av hans nærvær.

Av Skriften lærer vi at det er viktig å vokse i Jesus. Dette skjer gjennom bibellesning, bønn, tilbedelse og lovprisning, de troendes samfunn, kontakt med verden i tjeneste og evangelisering og ved å praktisere Guds nærvær (Apostlenes gjerninger 2:42-47; 4:32-36).

Guds hyppigste løfte

Gjennom både Det gamle-, og Det nye testamente sier Gud gjentatte ganger: «Jeg er MED dere.» Dette er hans hyppigste løfte. I begynnelsen var han med Adam og Eva i Edens hage (1 Mosebok 2:4-3:24). Han ga oss den ukentlige sabbaten fordi han ønsket å tilbringe en hel dag bare med oss (1 Mosebok 2:1-3). Selv etter syndefallet ba han Israel om å bygge en helligdom for ham som et symbol på hans nærvær (2 Mosebok 25:8).

Den største åpenbaringen av Guds nær­vær med oss er Jesus. Til og med navnet, Immanuel, forkynner at han er Gud med oss (Matteus 1:23; Jesaja 7:14). Før sin himmel­fart lovet Jesus at han ville være med oss alltid, helt til enden (Matteus 28:20). Han ga oss Den hellige ånd til å bli hos og i oss for alltid (Johannes 14:16-17). Tidenes klimaks blir å være med Jesus for alltid når han kommer for andre gang (Åpenbaringen 21:3).

Gud er med oss hele tiden. Vi føler kanskje ikke hans nærvær, men det gjør løftet ikke mindre sant. «Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke» (5 Mosebok 31:8). Dette er Guds løfte til oss i dag.

Hva vil det si å oppleve Gud med oss?

1. Vi er elsket

På en nylig flytur fra Houston til Chicago satt jeg ved siden av sjefen i et IT-selskap. Han fløy over hele verden og var ofte hjem­mefra. Han savnet familien og hadde et telefonnummer bare for dem. Vanligvis ble samtalene skjermet, men familien kunne ringe ham når som helst, og de visste at han ville svare. «Ingen stemme er søtere for meg enn min kone og barn,» sa han. «Jeg slipper alt for å ta telefonen og snakke med dem.»

Samtalen vår minnet meg om at jeg også har en direktelinje til min Far i himmelen. «Herren er nær alle som kaller på ham» (Salmene 145:18). Han føler aldri at jeg avbryter ham når jeg kommer til ham i bønn. Når jeg er syk eller motløs, trøster han meg, eller han sender andre for å trøste meg i stedet for ham. Når jeg er oppspilt, kan jeg påkalle ham. Jeg har en-til-en-forbindelse med Gud.

For Ellen White er den ultimate virkelig­heten av Guds kjærlighet at han er hos oss. «Etter at Jesus kom for å bo hos oss, vet vi at Gud har kjennskap til våre prøvelser og føler med oss i våre sorger. Enhver Adams sønn og datter vil forstå at vår skaper er synderes venn, for i ethvert løfte om nåde, i ethvert løfte om glede og i enhver kjærlig­hetshandling og guddommelig egenskap i Jesu liv på jorden ser vi ‘Gud med oss’[i]».

2. Vi er aldri alene

Guds nærvær viser seg på den måten vi trenger det. For den foreldreløse er han den evige Far (Jesaja 9:6). For den nyfødte er han den medfølende mor (Jesaja 49:15). For de ensomme er han den allmektige ledsager som alltid er med oss (Salmene 68:7; 69:34). For de syke, for de forlatte, for dem som går gjennom dødens dal, lover han at «jeg med deg» (Jesaja 43:2).

Noe av det mest spennende med Guds nærvær er den gleden det gir. «Hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd» (Salmene 16:11). Jeg vet at uansett hva jeg opplever, uansett hvor jeg er, så er Gud alltid med meg og hjelper meg til å møte livet med tillit og håp.

3. Gjør Guds nærvær til en realitet i ditt liv

Gud søker hele tiden å åpenbare seg for oss i alle aspekter av vårt liv. Han oppfordrer oss til å søke ham helhjertet. I Jeremia 29:12-14 forklarer han hvordan: «Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.» Legg merke til at det er to betingelser: å påkalle og å søke.

4. Kall på meg

Vi skaper avstand til Gud når vi blir for­styrret av for eksempel arbeid og en travel livsstil. Problemet er ikke på hans side – det er på vår side. Vi kan bekjenne Guds nærhet, men egentlig ikke leve i vissheten om den. Snakk med ham hver dag om det som opptar deg. Del livet ditt med ham. La ham veilede og velsigne deg.

For noen uker siden hadde jeg vanskelig for å sove. En frustrerende situasjon hjem­søkte meg. Rastløs sto jeg opp og prøvde å se på TV, men jeg hørte en mild stemme som sa: «Kall på meg.» Jeg åpnet Bibelen til Apostlenes gjerninger 2:25-26: «Alltid har jeg Herren for mine øyne, for han er ved min høyre side, jeg skal ikke vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, og selv kroppen skal slå seg til ro med håp.» En følelse av fred og ro kom over meg. Jeg la frem situasjonen min for Gud i bønn. Hans nærvær ga meg glede og håp (Apostlenes gjerninger 2:28), og snart sovnet jeg.

5. Søk meg

Vi skal flittig søke Gud hver dag. Hvis jeg bare ville være sammen med min kone en og annen uke, ville det ikke være rare ekteskapet. Jeg vil at min kone skal vite at jeg tenker på henne. Jeg setter med overlegg av tid til at vi kan være sammen. Vi har vært gift i mer enn 40 år, men jeg er fortsatt glad for å være sammen med henne og lære mer om henne. På samme måte skal vi oppriktig søke Gud. Når vi legger til side distraksjonene og tar oss tid til å søke Gud, vil vi bli velsignet av å kjenne ham. «Kraften av hans oppstandelse» vil forvandle oss (Filipperne 3:10).

Bestem deg for å søke Guds nærvær hver dag! Han er aldri mer enn en bønn unna.

______________

[i] Ellen G. White: Alfa og Omega, bind 4, side 14.