Lukk
Statistikken viser at det er flest adventister i Afrika og Sør-Amerika.

Hvor bor det flest adventister?

Syvendedags Adventistkirken er et internasjonalt kirkesamfunn med kraftig vekst.

Kirkesamfunnet ble stiftet i USA på 1860-tallet, og lenge var det flest medlemmer der. I dag er det flest medlemmer i Afrika og Sør-Amerika.

Kirkens offisielle medlemsstatistikk for 2020 viser at det er 21,7 millioner døpte adventister i verden. Fordi Adventistkirken ikke praktiserer barnedåp, blir en person ikke tatt med i medlemsstatistikken før vedkommende er blitt døpt. Disse barna vokser opp i adventistfamilier og hører selvsagt med, men de tas altså ikke med i den offisielle statistikken over medlemmer.

Det er 21 723 992 døpte adventister i verden.

Hvor mange barn er det som hører med i adventistfamilien? Det er vanskelig å si. Det er sannsynligvis flere enn døpte medlemmer. I tillegg kommer en god del personer som er på vei inn i menighetsfellesskapet, men ennå ikke er døpt.

Det er derfor rimelig å anta at en befolkning på drøyt 40 millioner mennesker regner seg som adventister. De siste fjorten årene har det hvert eneste år blitt døpt over en million personer i Syvendedags Adventistkirken.

Medlemstallet i Norge var 4 504 voksne, døpte personer i 50 menigheter fra nord til sør ved utgangen av 2020. Oppdatert statistikk for Norge og vår del av verden finner du her.