Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Juss om strømming

Plikter ved strømming.

Dato: 20. september 2021

Menighetene plikter å rapportere bruken av musikk i gudstjenester, selv om slik bruk ikke medfører kostnad for menigheten, men omfattes av statens avtale med TONO.

Ved direktesending av gudstjenester er det flere juridiske forhold som menighetene må ha et ryddig forhold til.

GDPR

Å vise personer i en gudstjeneste regnes som behandling av personopplysninger. Derfor skal hovedregelen være at publikum ved gudstjenesten ikke skal kunne identifiseres.

Dersom kameraene plasseres slik at noen gudstjenestedeltakere kan identifiseres, må det gis tydelig beskjed om hvilke områder i kirken som blir fanget opp av kameraene, slik at publikum kan unngå å bli med i opptaket.

Se veiledningen på Datatilsynets sider: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/direktesending-av-gudstjenester/

De som har oppgaver i gudstjenesten, må informeres om at den direktesendes og gi samtykke til å delta.

Rapportering av musikkbruk

Menighetene skal rapportere musikkbruken i gudstjenester

Alle menigheter skal rapportere musikkbruken i gudstjenester, andakter og musikkandakter. Generelle retningslinjer finnes her. https://www.tono.no/kunder/ovrig-musikkbruk/

Digitalt rapporteringsverktøy

I mai 2021 lanserte TONO et digitalt verktøy for rapportering av musikkbruk i gudstjenester, andakter og musikkandakter. Se artikkel om lanseringen: https://www.tono.no/na-skal-gudstjenester-tono-rapporteres-digitalt/. Artikkelen inneholder en videoveiledning i bruken av verktøyet. https://www.youtube.com/watch?v=aw-5NYGdWog

Her er en skriftlig veiledning:

https://www.tono.no/wp-content/uploads/2021/05/Veiledning_Seremoni_mai-2021_02.pdf

Bruk av musikk reguleres av Åndsverkloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Både sangtekster og musikken (notene) til en sang er beskyttet (§ 2).

Fremføring av musikk i en gudstjeneste regnes som å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (§ 3).

Opphaveren (den som har skrevet tekst og/eller musikk, eller tatt et fotografi) skal navngis (§ 5).

Opphavers rettigheter bortfaller 70 år etter opphavers død (§ 11).

TONO forvalter rettighetene til en rekke opphavere. For bruk i gudstjenester uten direktesending gjelder følgende:

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter innen Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet.
Dersom et arrangementet med forkynnelse har billettinntekter/deltaker-avgift, går dette ikke på avtalen, og trenger enkelt-tillatelse. (https://www.tono.no/artikkel/kirke/)

Dersom strømmingen av gudstjenester inneholder musikk, skal dette ordinært lisensieres av TONO. I løpet av tiden med stengte kirker grunnet pandemien, har TONO sagt at «nettgudstjenestene utelukkende anses som å være direkte erstatninger for fysiske gudstjenester. Denne ordningen kommer nok ikke til å vare veldig lenge. I øyeblikket varer ordningen til 1. oktober 2021. Covid-19-fritak for nettgudstjenester forlenges ut september – TONO

Bruk av bilder

Dere må ikke bruke fotografier og illustrasjoner i PowerPoint presentasjoner eller på nett uten at dere har rettigheter til å bruke slike bilder. Det kan bli svært dyrt når gudstjenesten senere ligger på nett. Noen rettighetshavere bruker avansert scanneutstyr som kan gjenkjenne deres bilder brukt i en video.

I Google bildesøk finnes det et verktøy der man kan søke etter bilder med en Creative Commons lisens. Alle disse lisensene innebærer gratis bruk, men med visse begrensninger.

Sjekk betingelsene på https://creativecommons.org/about/cclicenses/. Felles for disse lisensene er at det SKAL gis fotokredit med minimum disse tre opplysningene:

  1. Fotografens navn
  2. Distributørens navn (supplier)
  3. Lisensens navn og link til lisensen hvis det er mulig

Hvis kilden er Adventist Media Exchange, skal fotokredit se slik ut dersom fotografens navn er Brent Hardinge: Foto: Brent Hardinge/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0). CC BY 4.0 er forkortelsen for lisensen som heter Attribution 4.0 International.

Kilder til bilder du kan bruke fritt:

https://unsplash.com/

https://www.pexels.com/

https://pixabay.com/

https://media.adventistexchange.org/

Denne siste er Generalkonferansens bildedatabase. Norske bilder fra ADAMS (vårt tidligere norske arkiv) er overført hit. Lag en gratis konto ved å klikke på Clisk here to apply for an account. Kontoen gir tilgang til å søke og laste ned bilder. Alle bildene i denne databasen er lisensiert for fri bruk under en internasjonal lisensavtale fra Creative Commons.

Hvis kilden er Adventist Media Exchange, skal fotokredit se slik ut dersom fotografens navn er Brent Hardinge: Foto: Brent Hardinge/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0). CC BY 4.0 er forkortelsen for lisensen som heter Attribution 4.0 International.

On-demand

Vennligst ikke last opp gudstjenester for on-demand med rettighetsbelagt musikk eller bilder. Det er helt andre priser for det som ligger kontinuerlig tilgjengelig på nett enn for direktesending. Derfor ønsker vi ikke å komme i en situasjon der det kreves gebyrer for slik bruk.

Samtykkeerklæring

Alle menigheter som strømmer innhold, bør sørge for at talere undertegner en samtykkeerklæring om bruk av deres bilde og innhold. Last ned mal for samtykkeerklæring her.