Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Boken som forandrer verden

Millioner har opplevd kraften i ufortjent kjærlighet.

Det er vanskelig å være likegyldig til Bibelen. Den er for radikal til det.

«Elsk deres fiender,» sa Jesus (Matteus 5:44). Hvordan er det mulig?

Jesus hadde mer i samme gate: «velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere» (Matteus 5:44).

Oppfordringene fra Jesus virker nærmest naturstridige, men han snakker om kjærlighet. Ufortjent kjærlighet, og den enorme kraften i den typen kjærlighet.

Å vise slik kjærlighet er bare mulig hvis man selv har opplevd det. En av disiplene til Jesus, sier det presist: «Vi elsker fordi han elsket oss først» (1 Johannes 4:19). Nettopp.

Det er fordi mennesker opplever at de er elsket av Gud, helt ufortjent, at de kan vise andre mennesker ufortjent kjærlighet.

Hele Bibelen er fortellingen om hvordan Gud viser menneskene ufortjent kjærlighet. Nåde er et annet ord du kan bruke om den kjærligheten. Og når mennesker opplever ufortjent kjærlighet, blir de forandret av kjærlighetens kraft. Nådens kraft.

Millioner av mennesker har opplevd kraften i Guds ufortjente kjærlighet, og blitt inspirert til å leve i kjærlighet, slik apostelen Paulus snakker om: «Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud» (Efeserne 5:1–2).

Når du leser Bibelen, (og da spesielt fortellingene om Jesu liv, død og oppstandelse) vil du oppleve Guds ufortjente kjærlighet.

Det er fordi så mange mennesker kjenner at Guds kjærlighet har en stor og positiv innflytelse i livet deres, at nye generasjoner blir begeistret for Bibelen.

Her finner du ressurser til å bli bedre kjent i Bibelen.