Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Abort, prevensjon og samliv

Adventistkirken tror på livets ukrenkelighet. Vi mener livet starter ved unnfangelsen og varer til graven og er like ukrenkelig i hele livsløpet.

Samtidig har alle mennesker fått en fri vilje til selv å velge hva de vil gjøre, enhver må ta ansvar for sitt eget liv og ta konsekvensene av sine valg.

Vi støtter ikke selvbestemt abort, da vi mener det er å ta liv og ikke i harmoni med det Bibelen lærer. Det kan også lett bli et utilbørlig stort press på kvinnen fra mennesker rundt henne. Uansett ønsker vi ikke å fordømme dem som velger å ta abort. Vi kjenner sjelden til motivet den enkelte har for å få inngrepet utført. Samtidig erkjenner vi at det er til det beste for kvinner som velger å ta abort, å få et slikt inngrep utført under helsemessig forsvarlige forhold.

I de tilfeller hvor det står om livet til den gravide, kan abort aksepteres.

All prevensjon som hindrer unnfangelse er akseptabelt.

Adventistkirken mener Bibelen er tydelig på at ekteskapet ble etablert av Gud som et livslangt, forpliktende og offentlig anerkjent forhold mellom en mann og en kvinne.

Vi mener derfor at dagens norske ekteskapslov går på tvers av de idealene Bibelen viser oss. Følgelig mener vi det er galt med både homofil praksis og homofilt ekteskap.

Homofile er velkommen i menighetsfelleskapet, men praktiserende homofile vil ikke kunne bli medlem.