«Led oss ikke inn i fristelse…»

Temptation

Livet i Guds rike utruster den kristne til å beseire fristelser.

«Ikke la Gud se meg slik»

Ambulanse

Da ambulansepersonellet kom løpende, stønnet jeg: «Ikke undersøk meg, undersøk broren min! Han er helt frisk.»

Å kontakte døde, en invitasjon til demoner

Adventistsamfunnets leder i Norge, pastor Reidar Kvinge, advarer mot å eksperimentere med å kontakte døde. - Å forsøke å kontakte døde er en invitasjon til demoniske krefter, sier han og viser til mennesker som har hatt svært ubehagelige opplevelser med onde krefter i kjølvannet av eksperimentering med spiritisme.

Å finne fred i en urolig verden

Hvordan man kan finne fred i en urolig verden?

Å bryte sirkler av unåde

Unåde front

Sirkler av unåde må brytes, ellers fortsetter og fortsetter de. Gud møter oss alltid med nåde, fordi han vet hvordan vi er skapt og vet at det er den eneste måten vi kan bli fri på.

Vår store Gud med det store hjerte

hjerte front

Når Gud plasserer vår verden på vektskålen, hva er det han legger i den andre skålen som tilsvarer den verdien han setter på oss. Det eneste i dette uendelige verdensrom som kunne oppveie den verdi Gud setter på meg som skriver dette og på deg som leser, var Hans egen, enbårne sønn Jesus.

Verden kan ikke reddes

Gud har en annen løsning

Vent på Herren

Håp teaser

Vitenskapsfolk kan finne på mye rart. Det jeg forteller nå er ikke fortalt for å forskrekke, men det fortelles som en illustrasjon. I et eksperiment slapp forskere rotter i et stort kar med vann der de skulle druknes.

Vekst i Kristus

Vekst

Du er kanskje ikke demonbesatt, men finnes det andre ubudne gjester i livet ditt?

Utroskap

Utroskap teaser

I dag burde man kanskje inngå ekteskap med en forventning om at ektefellen vil bedra en. Men selv om rundt 50 % av ekteskap går i stykker blir det helt feil å forvente et slikt tillitsbrudd mellom to elskende.

Vis utskriftsvennlig versjon

Tips andre om denne siden: